ebced


ebced
(A.)
[ ﺪﺠﺑا ]
sayısal değer verilmiş arap alfabesi.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • EBCED — Arabça Eski Sâmi alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrâni ve Süryâni Alfabesindeki harfleri içine alır. İbâredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu suretle… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EBCED HESABI — Ebced harf tertibinde görüldüğü gibi, Kur ân ı Kerim daha nâzil olmadan harflere rakam değeri verilerek tarih yazılır ve hâdiseler kaydedilirdi. Bundan böyle Arab, Fars ve Türk Ebediyatında hâdiselerin tarihleri Ebced hesâbı ile yazılırdı. Birçok …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ERKAM-I CÜMEL — Ebced hesabı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Salacıoğlu — (also named in full as Salacıoğlu Mustafa Celveti or Giritli Salacıoğlu Mustafa Celveti, sometimes with the title sheikh added) was a Turkish Cretan sufi poet of the late 18th century and early 19th century, author of one collection of poetry and …   Wikipedia

  • CÜMMEL — (Cümel) Harflerin, sayı kıymetine göre hesaplanması. Ebced. (Bak: Ebced) * Bir kaç urganın birleştirilmesinden meydana gelmiş olan çok kalın gemi halatı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MİM — Kur ân ı Kerim alfabesindeki yirmidördüncü harf olup, ebced hesabında kırk sayısının karşılığıdır. * Tarih yazarken bazan Muharrem ayına bir işaret olabilir. * Bir kitap veya ibarenin sonuna veya altına temme (bitti) yerine ve mâlum oldu, görüldü …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TARİH-İ MU'CEM — Bir mısra, beyit veya cümledeki noktalı harflerin ebced hesabı ile yekûnunun delâlet ettiği tarih. * Edb: Ebced hesabında noktalı harflerin hesap edilerek düşürülen tarih. Bir ilmi, müfredâtı ile belirten eser …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Dimitrie Cantemir — For other uses, see Dimitrie Cantemir (disambiguation). Dimitrie Cantemir Portrait of Dimitrie Cantemir (engraving) Born October 26, 1673 Silişteni Died …   Wikipedia

  • Drapeaux de pays arabes ou majoritairement musulmans — Cet article recense les drapeaux de pays arabes ou musulmans qui font explicitement référence à leur racines arabes et / ou musulmanes, ou qui utilisent dans leur drapeau des couleurs ou symboles faisant référence à l islam ou aux couleurs… …   Wikipédia en Français

  • Galerie Des Drapeaux De Pays Arabes Ou Musulmans — Drapeaux de pays arabes ou majoritairement musulmans Cet article recense les drapeaux de pays arabes ou musulmans qui font explicitement référence à leur racines arabes et / ou musulmanes, ou qui utilisent dans leur drapeau des couleurs ou… …   Wikipédia en Français